DDV
 
INFO
FUNCTIONS
DATA

Welkom bij de website Nutrienten aanpak Maas

Welkom op deze gebiedsatlas gebiedsgerichte nutri�ntenaanpak Maas. Deze gebiedsatlas draagt bij aan de verkenning van oplossingsvarianten voor nutri�nten in oppervlaktewater en grondwaterbeschermingsgebieden in de Maasregio. In de atlas presenteren we beschikbare kaarten en kennis over ondergrond, hydrologie, waterkwaliteit en beleid. Deze informatie is input voor gesprekken in de pilotgebieden over oplossingen.

Meer informatie Joachim Rozemeijer.

Het platform is opgezet in samenwerking met:

Deltares

Voor een gedetailleerd overzicht van de toestand, trends, concentraties, doelgat en normen van nutri�nten in Nederland, zie ook de KRW Nutrend data viewer.

Deelgebieden informatie

Via de onderstaande links kunt u factsheets per deelgebied openen over het agrarisch grondgebruik

 1. Tonnekreek
 2. Waalwijk
 3. Nuland
 4. Kabroekse beek
 5. Heer Vroendal
 6. Peelrijt
 7. Sint Anthonis

Nutrienten aanpak Maas disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

{{ description.title }}

{{ description.abstract }}

 • Drop a file.

  file: {{ fileinfo[input.identifier]['name'] }}
  size: {{ fileinfo[input.identifier]['size'] }} bytes
  type: {{ fileinfo[input.identifier]['type'] }}

                                {{ inputs }}
                              

{{error.code}}

{{error.text}}

search